Städning med fokus på kvalitet och dialog

Vi har mer än 20 års erfarenhet från ett mycket stort antal uppdrag av varierande slag. Vi har idag ca 130 medarbetare, varav många är diplomerade specialister inom sina respektive områden.

Marknadens mest effektiva städning

För att kunna leverera så moderna och effektiva städtjänster som möjligt lägger vi stor vikt vid utbildning och fortbildning. Alla våra medarbetare genomgår oavsett tidigare erfarenhet en internutbildning hos oss innan de påbörjar sina tjänster – detta för att säkerställa att vi alltid håller samma höga standard och arbetar med samma rutiner, mot samma mål.

De arbetsledare som handhar våra internutbildningar är i sin tur utbildade och diplomerade av Servicebranschens Yrkesnämnd (SRY), som verkar för kompetensutveckling genom att bland annat ge handledarna rätt pedagogiska verktyg för att kunna förmedla kunskap inom företag och organisationer.

Löpande kvalitetskontroller och öppen dialog

Grunden till ett gott samarbete på både kort och lång sikt är enligt vår mening en öppen dialog med våra kunder. Alla kunder är olika, med varierande behov och förutsättningar. Därför inleder vi alla uppdrag med att hitta rätt lösningar tillsammans med kunden. De personliga kontakterna upphör naturligtvis inte efter de första genomgångarna; vi har tagit fram något vi kallar en Dialogpärm, som ger både kunder och medarbetare en enkel möjlighet att lämna meddelanden och information om det pågående uppdraget.

Självfallet är vi också mycket noga med kvaliteten. Utöver våra interna kvalitetskontroller stämmer vi också av regelbundet med våra kunder för att verifiera att allt fungerar som det ska och att resultatet håller en jämn och hög kvalitet. Hur ofta vi genomför den här typen av avstämningar är förstås upp till dig som kund och det beror även på uppdragets omfattning.